دکتر طاهر شاران، فزیکدان هسته‌ یی ما

دکتر طاهر شاران، فزیکدان هسته‌ یی ما

ارسالی:معصومه رسولی طاهر شاران در حال حاضر به عنوان پژوهشگر در انستیتوت علوم …

اقبال لاهوری و جریان‌های علمی و اکادمیک افغانستان

اقبال لاهوری و جریان‌های علمی و اکادمیک افغانستان

ارسالی: نسیم شهامت مقدمه جریانهای علمی و اکادمیک در افغانستان معاصر با …

نگاهی به عظمت و شکوهِ نهفته در بلخ

نگاهی به عظمت و شکوهِ نهفته در بلخ

ارسالی: همایون بلخی در بلخ در حدود 58 اثر تاریخی موجود است که متاسفانه اکثر آن …

سرگذشت “عجایب‌ خانه” کابل

سرگذشت “عجایب‌ خانه” کابل

ارسالی: محمود رسولی موزیم ملی افغانستان یکی از غنی ترین موزیم ها در سطح منطقه …

به آزموده‌ ها پايان‌ دهيد

به آزموده‌ ها پايان‌ دهيد

ارسالی: ذکرالدین تاریخ و مسوولیت‌هایي دشوار که باید انسان های فهیم و دانا …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها