انواع شیل

انواع شیل

ارسالی: محب الله سلام شیل‌ها را از روی کانیهای سیلتی موجود در آنها طبقه بندی …

خواص غیر عادی آب چیست

خواص غیر عادی آب چیست

ارسالی: مدینه ادامه حیات در موجودات وابسته به آب است که فراوانترین ماده در …

طرز تهیه کیک قهوه

طرز تهیه کیک قهوه

ارسالی: مدینه کیک قهوه مواد لازم : آرد یک و یک چهارم لیوان کره ی ذوب شده ۱ …

دلیل سبز شدن مس چیست

دلیل سبز شدن مس چیست

ارسالی : مدینه مس به همان دلیلی سبز می‌شود که آهن زنگ می‌زند. درست همانطور که …

اشعه مادون قرمز چیست؟

اشعه مادون قرمز چیست؟

ارسالی: مدینه مادون به معنای زیردست و بسیار ریز است لذا مادون قرمز اشعه بسیار …

تخمیر چیست

تخمیر چیست

ارسالی: مدینه تَخمیر پدیده‌ای است ناشی از مجموعه فعالیتهای زیستی که در آن …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها