تا بی‌سوادی هست، جنگ هست

تا بی‌سوادی هست، جنگ هست

ارسالی: نیلوفر لنگر هیزم افروخته جنگ افغانستان، عموماً افراد بی‌سواد …

ترکیه و رهبری جریان پان ترکیسم در منطقه

ترکیه و رهبری جریان پان ترکیسم در منطقه

نویسند: قاسم پناهی بعد از پنجاه و چند سال سرانجام پای رئیس جمهور ترکیه به …

افغانستان و اکثریت خاموش

افغانستان و اکثریت خاموش

زنان، اکثریت خاموش نویسنده: نیلوفر لنگر فروش، تبادله، قاچاق، و اعمال انواع …

نسل نو، اندیشه‌ی نو!

نسل نو، اندیشه‌ی نو!

نویسنده: انوش جوانان در اجتماع به مثابه ای «ستون فقرات یا شاهرگ »جامعه …

در اعتراض به استبداد حکومت محلی!

در اعتراض به استبداد حکومت محلی!

نویسنده: مختار وفایی خبرنگاران و فعالان مدنی کندز، در برابر استبداد حکومت …

عشق در گرو سنت و خرافات

عشق در گرو سنت و خرافات

نویسنده:نیلوفرلنگر ازدواج و آغاز زندگی مشترک یکی از غیر قابل انکار ترین …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها