آشنایی با سینمای استنلی کوبریک

آشنایی با سینمای استنلی کوبریک

ارسالی:آسیه استنلی كوبریك این نابغه بزرگ سینما را می توان یك استثنا در تمام …

مايه و مفهوم تئوريك آن در موسیقی

مايه و مفهوم تئوريك آن در موسیقی

ارسالی: آسیه مايه اصطلاحي است كه در موسيقي شرق خصوصا” موسيقي ايراني معمول …

نقدی بر جاده مالهالند

نقدی بر جاده مالهالند

ارسالی:آسیه من هم موافقم كه جاده مالهالند , آخرين ساخته ديود لينچ , فيلمي …

سهراب سپهری یک نقطه عطف

سهراب سپهری یک نقطه عطف

ارسالی:آسیه سهراب سپهری شاعر یا نقاش ؟ سپهری شاعر نقاش و یا سپهری نقاش شاعر ؟ …

ریاضیات حقیقت را بهتر از ما می بیند و کشف می کند

ریاضیات حقیقت را بهتر از ما می بیند و کشف می کند

ارسالی: محمد چیزی که همیشه بموازات زیبایی ها و شگفتی های ریاضیات برای من …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها