جای خالی جنبش زنانه در افغانستان

جای خالی جنبش زنانه در افغانستان

نویسنده: یلوفر لنگر اگر تاریخ زیست انسانی را سده ها و هزاره ها، بسوی عقب …

دست آوردهای حکومت 13 ساله ی حامدکرزی

دست آوردهای حکومت 13 ساله ی حامدکرزی

ارسالی: هدیه در این نوشتار، به دست آوردهای سیزده ساله ی افغانستان به رهبری …

عوامل نبود فرهنگ کتاب‌خوانی

عوامل نبود فرهنگ کتاب‌خوانی

ارسالی: نیلوفر لنگر کتاب دریچه‏ای است به سوی روشنایی. به وسیله‏ی کتاب …

زنان قهرمان و تاریخ سازِ افغانستان

زنان قهرمان و تاریخ سازِ افغانستان

ارسالی: نیلوفر لنگر در ایجاد وبقای هرجامعه وکشوری شخصیت های علمی فرهنگی ملی …

شیر می‌تواند نوشیدنی کشنده باشد

شیر می‌تواند نوشیدنی کشنده باشد

ارسالی: نیلوفر لنگر نتایج آخرین پژوهش های پزشکی، که از سال ها پیش در دانشگاه …

تطبیق پلان شهری در کابل ١٠ سال را در بر می گیرد

تطبیق پلان شهری در کابل ١٠ سال را در بر می گیرد

ارسالی: سهراب وزارت امور شهرسازی و مسکن می گوید که حدود ٧٠ درصد شهرکابل، خارج …

صحت

دانش و فن

سیاست

اقتصاد

دموکراسی

سرگرمی

مصاحبه ها

دانش و فن

بیوگرافی ها